Lise

Sürekli değişen ve dönüşen eğitim sisteminin güncelliğini takip ederek planlı ve gelişen kişiye özgü uyguladığımız eğitim modelimizle Yavuzlar Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizi %100 başarıya odaklayıp geleceklerine kavuşturuyoruz. Her geçen yıl mezun olan öğrencilerimizin Türkiye geneli elde ettikleri başarılar gurur kaynağımızdır.

Okulumuz bir anadolu lisesi statüsünde olup iki yabancı dil eğitimi, psikoloji ve rehberlik danışmanlık servisi, seçmeli ders hizmeti, çeşitli spor aktiviteleri gibi daha bir çok temel ve alan eğitimini uzman öğretmen kadrosuyla hizmet sunmaktadır.

Okulumuzda psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisleri, seçmeli, temel, alana yönelik dersler ile iki yabancı dil eğitimi ve çeşitli spor faliyetlerini branşlarında uzman öğretmenler, tecrübeli yöneticiler ve dinamik idari kadrosuyla hizmete sunmaktadır.

Öğretim süresi dört yıl olan okulumuzda, 9. ve 10. Sınıf öğretimi temel bilgiye dayanır, 11. ve 12. Sınıflarda ise alan bilgisi öğretimi verilmektedir. 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimize yaptığımız ek çalışmalarımızla öğrencimizin ek ders, kurs vb hizmete ihtiyacı kalmamaktadır.
Biz Yavuzlar Eğitim Kurumları olarak; disiplini, ciddiyeti ve kaliteyi amaç edinerek başarıyı hedefleriz.

 • Sınıflarımız en fazla 24 kişiliktir.
 • Kişiye özgü uyguladığımız eğitim modelinin içeriğinde basitten gelişmişe bir sistem bulunur.
 • Her sınıf için ayrı ayrı bulunan sınıf rehberlik öğretmenlerimiz öğrencilerin ders durumunu, başarısını ve gelişimini yakından takip ederek aile ile koordinasyonu sağlar.
 • İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil eğitimi haftada 8 saat dersle verilmektedir.
 • Dönem içerisinde çeşitli etkinlik ve sosyal faaliyetlerimizle bireyin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlarız.
 • Öğrencilerin başarı durumu rehber öğretmen eşliğinde yakından takip edilerek, bire bir ders ve etüt programlarıyla desteklenir.
 • Düzenli olarak haftalık ödev verilir ve takibi ders öğretmeni ve idare birimi ile sağlanır.
Duyurular

Öğretmen Kadromuz

Sınav Takvimi

Günlük Zaman Çizelgesi

YAVUZLAR ANADOLU LİSESİ’nde gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızda amacımız okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin yeteneği doğrultusunda “ kendini gerçekleştirmesi ”ne ve nitelikli bir insan olarak yaşama hazır olmasına yardımcı olmaktır.
Rehberlik servisi tarafından hazırlanan gelişimsel ve önleyici temelli PDR programımız, tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yaşamında önemli yer edinen herkese yöneliktir. Sistemli takip ve her öğrenciye aynı eğitimi vermektense, aynı sınıf içinde farklı etkinlikler ve ilgi süreçleriyle öğrencinin sıkılmasını engelleyen, aynı zamanda öğrencilerin de birbirlerine bir şeyler öğreterek sosyal anlamda etkin olmasını sağlayan bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz, öğrenci, veli ve öğretmenlerimize iyi bir destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini amaçlar.

PDR Çalışmalarız;

 1. Öğrenciyi Tanıma: Öncelikle her öğrencimizi tanıyoruz. İnanıyoruz ki bu çalışmamız okula uyum sürecindeki öğrencilerimizin doğru yönlendirilmeainde önemli ipuçları verir.
 2. Okula Uyum: Aramıza yeni katılan öğrencilerimizle okulun fiziki olarak tanıtılmasını, tanışma ve kaynaştırma etkinlikleri ve sosyal destek içeren bir çalışma yapılır. Ailelere süreçle ilgili bilgi amaçlı seminerler hazırlanır ve sunulur.
 3. Gelişim İzleme: Öğrencilerimizin gelişim sürecindeki her türlü durumunu (akademik, duygusal, sosyal) tespit amacıyla çeşitli test/envanter uygulanır, gözlem yapılır ve öğretmenlerimizle öğrencinin gelişimi değerlendirilir.
 4. Sınav Danışmanlığı: Hayata ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ‘ye hazırlanan öğrencilerimizin bu süreçteki tüm zihinsel ve duygusal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yürütülen danışmanlık hizmetidir. Sınav sisteminin tanıtılması, öğrenciye uygun bireysel ders çalışma programları, hedef belirleme, kaygıyı azaltmaya yönelik motivasyon çalışmaları ve sınav sonrası tercih danışmanlığı bu hizmetimizin içinde yer almaktadır.
 5. Kariyer Yolculuğum: Lise öğrencilerimizin hangi mesleğe daha yatkın, hangi mesleği seçerlerse daha istek ile yapacakları bir işe sahip olmaları gerektiğine dair ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onlara yardımcı olacak Kariyer Eğilim Testi (KET) ile kendilerini tanıyor ve uygun oldukları meslekleri seçiyorlar.
 6. Rehberlik Müdahele Uygulamaları: Öğrencilerle ilgili gözlemler ve uygulanan envanterler sonucunda öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çalışma yapılır.
 7. Veliye Yönelik Uygulamalar: Seminerler (eğitsel, meslek, bireysel gelişimleri) . Bireysel danışmanlık hizmetleri; öğrenciler ve veliler ile randevulu bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Öğretmenlerle de düzenli olarak görüşülerek öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilir.

Özel Yavuzlar Anadolu Lisesinde ölçme ve değerlendirme merkezi, öğretme ve öğrencinin nihayetinde, öğrencide dönüt olarak beklenen davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleme amacına hizmet eder. Burada yapılan belirlemeler, bilimsel ve objektif olarak yapılır. Yalnızca bilginin ölçülmesi değil, öğrencinin anlama, uygulama, analiz ve sentez seviyesinde öğrendikleri davranış ve yeteneklerin de ölçülmesine önem verilir.

Lise düzeyinde, sınavlar aynı yaş grupları için eşit şartlarda ölçülür. Öğrencilerin, bu sınav sonuçlarına göre eksiklikleri ve yanlışları, öğrenme zorlukları belirlenir ve bunları gidermek için önlem alınır.

Özel Yavuzlar Anadolu Lisesinde öğrencilerin YKS’de başarılı olabilmeleri için ders programları ayarlanır ve kişiye özel programlar rehberlik birimi tarafından belirlenir. Belirlenen programa göre öğrenciler; öğretmenler, idare ve rehberlik birimi tarafından düzenli takip edilir. Tekrar eden ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre ders saatleri içinde ve dışında yeniden düzenlemeler yapılır. Bu süreçte öğrencilerin sınava düzenli ve sistematik olarak hazırlanması sağlanır.

placeholder

Okulumuzda hafta içi 15:20-17:00 ve cumartesi günleri 09:00-13:00 saatleri arasında etüt programı uygulanmaktadır. Bu etütlerde öğrencilerle işlenen konuları pekiştirme çalışmaları yapılır. Öğrencilerin ödevlerini yapmalarına rehberlik edilir ve ihtiyaç halinde konu tekrarları yapılır. Konu tekrarı, konu kavrama ve test teknikleriyle işlenen konular hafızaya kazınmaya çalışılır. Etüt saatlerinde öğrencilerin talepleri doğrultusunda eğitimle ilgili tüm eksikler giderilir.

The School supports two student-edited publications. Construct: The Smart Architectural Journal, the oldest student-edited architectural journal in the United States, is internationally respected for its contributions to contemporary discourse with original presentations of new projects as well as historical and theoretical essays.

Öğretmen Görüşme Saatleri
Lütfen öğretmen ismini giriniz, biz de öğretmenlerimizin ders yoğunluğuna göre size geri dönüş yapalım.

  fav
  Lütfen görüşme saatlerini sorun;
  Lise

  Demos

  Color Skin

  Header Style

  Layout

  Wide
  Boxed