Ortaokul

Yavuzlar Eğitim Kurumlarının markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim felsefemiz, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde başarıya odaklıdır. Eğitim programımız, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarının (bilişsel, sosyal, duyuşsal, psikomotor ve dil) geliştirilmesini sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz, ders başarısı ve LGS’ye hazırlık için herhangi bir kurs ya da ek çalışmaya, programa ihtiyaç duymazlar.

Eğitim programımız sarmal bir yapıda olup her ders ve konu, birbiri ile ilişkilendirilmektedir. Konular arası geçişlerde tekrarlar, soru örnekleri ve testler çözülerek hatırlatmalar yapılmakta, dolayısıyla, öğrenme kolaylaşıp unutma zorlaşmaktadır. Küçük adımlar, etkin katılım, bireysel hız, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene ilkeleri, eğitim programımızın temelinde yer almaktadır. Yaşları gereği öğrencilerimizin gelişimlerini tamamlayabilecek, vücut aktivitelerini dinginleştirecek etkinlikler yaparak, okuma, anlama ve kavramaya hazır hale getirdikten sonra derslerin işlenişine geçilir.

 • Eğitimin temeli yapıcı ve yaratıcı disiplin içinde eğitim vermek, bilgi akışı ve kullanımını sağlamak, temel prensibimizdir.
 • Sınıflarımız en fazla 15 kişiliktir.
 • Öğrencilerimizin takibi, okul yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışma servisi uzmanları, ölçme ve değerlendirme servisi yetkilileri ve öğretmenlerimiz tarafından yapılır. Bu takipler sonucundan öğrencilerin gelişim düzeyleri hakkında veliler bilgilendirilir.
 • Bulunduğu öğretim programının ilerisinde veya gerisinde olan öğrencilerimiz için ilave çalışmalar yapılır.
  Eğitim programımız içerisinde bilime, sanata ve spora eşit oranlarda yer verilir.
 • Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olarak derslerimizin, sınıfa bağımlı kalmadan, dersin gerektirdiği mekânlarda yapılması hedeflenmiştir.
 • Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş olan öğretim programları uygulanır.
 • Bu programlara ilaveten öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak çeşitli seçmeli derslere yer verilmektedir (yabancı dil, spor, sanat, bilim, kültürel ve sosyal içerikli dersler.)
  Uyguladığımız program temel bilgiler eşliğinde, temel disiplinlere dayalı sarmal bir yapıyla öğrencilerimizi en iyi liselere girmesini sağlar,
  Öğrencilerimize, okullar açılmadan önceki hafta, okulu tanıma, eğitime hazırlık çalışması yapılır. Bu program öğrencinin yeni gireceği sınıfa ve arkadaşlarına adapte olması için kullanılır. Hazırlık programında, müfredat sırasına göre konular işlenmeye başlanılır, tanıtılır, dersler sevdirilmeye çalışılır.
 • 8. sınıflar için hazırlık programları 1.dinlenme döneminde, on beş günlük yarıyıl tatilinde, 2. dinlenme döneminde LGS konuları tekrarlanır.
  Her sınıf ve düzeyde öğrencinin başarı grafikleri çıkartılır ve öğrenme düzeylerinde kopukluk olanlar ek geliştirme programlarına alınırlar.
  Özel Yavuzlar Ortaokulunda ihtiyaç duyacağınız eğitimle ilgili her konuda, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden yararlanılır.
Duyurular

Öğretmen Kadromuz

Sınav Takvimi

Günlük Zaman Çizelgesi

Aylık Yemek Listesi

Okulumuzda temel yabancı dil İngilizcedir. İngilizce öğrenimi, kur sistemi uygulaması ile öğrencilerin düzeyine uygun bir program dahilinde sürdürülür. 5.sınıf öğrencilerimizde yoğunlaştırılmış İngilizce programı uygulanmaktadır. Bu programda;
4 saat speaking, 3 saat reading, 3 saat grammar, 2 saat writing ve 1 saat vocabulary olacak şekilde 13 saatlik İngilizce programı uygulanmaktadır.
Öğrencilerimiz, okulumuzdan mezun olduklarında, yurt içinde ve yurt dışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edebilecek düzeyde ingilizce öğrenmiş olurlar.

Öğrencilerimiz, İngilizceye ek olarak, Almanca dersini ikinci yabancı dil olarak alırlar ve haftada 4 saat ders görürler. Öğrencilerimiz dört yıllık öğretim sonunda, ikinci yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenmiş olurlar.

Yavuzlar Ortaokulu Rehberlik Servisi olarak amacımız öğrencilerin kendilerini tanımaları ve bu doğrultuda kendilerini gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları problemleri çözümlemelerine yardımcı olmak amacındayız. Rehberlik servisimiz öğrencilerin eğitsel, kişisel ve mesleki konularda gelişimlerini sağlamak için çalışmalar yapmakta ve öğrencileri her an takip etmektedir.

Rehberlik Çalışmaları;

Öğrencilerimiz, İngilizceye ek olarak, Almanca dersini ikinci yabancı dil olarak alırlar ve haftada 4 saat ders görürler. Öğrencilerimiz dört yıllık öğretim sonunda, ikinci yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenmiş olurlar.

 • Oryantasyon çalışmaları: Okulumuza yeni gelen öğrencilerimizin yeni okula, arkadaşlarına ve öğretmenlerine uyumlarını hızlı ve sorunsuz bir şekilde sağlayabilmek adına çalışmalar yürütülmektedir.
 • Test ve envanter uygulamaları: Öğrencileri kişilik veya eğitsel yönde tanımak amacıyla test ve envanterlerden yararlanılır. Bu testlerin sonucuna göre gerek görülürse öğrenciyle çalışmalar yapılır, veli ve öğretmenler bilgilendirilerek gerekli önlemler alınır.
 • Bilgilendirme çalışmaları: Sene başında belirlenen konularla ilgili veli, öğretmen ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalar seminer, broşür, bülten şeklinde olabilir.
 • Öğrenciye yönelik çalışmalar: Rehberlik servisi olarak birincil amaç öğrencinin gelişim düzeyi ve farklılıkları esas alınarak her bir öğrencinin kendini gerçekleştirme sürecine destek sağlamaktır. Bu kapsamda önleyici, geliştirici ve destekleyici çalışmalar yürütülmektedir.
 • Velilere yönelik çalışmalar: Öğrenciyle yapılan her çalışmanın kalıcılığı için velinin desteğine ihtiyaç vardır. Okulda gösterilen bir gelişme evde desteklenmedikçe eksik kalacaktır. Bu yüzden öğrencilerle bireysel ya da grup halinde yapılan çalışmalarla ilgili veliler bilgilendirilir. Öğrencinin gelişimiyle ilgili durumlara veliyle iletişim sağlanır. Aile içi iletişim, bilinçli teknoloji kullanımı, üst öğrenime geçiş sınavları gibi konularda da veli bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
 • Öğretmenlere yönelik çalışmalar: Öğrencilerle birebir iletişimi olan öğretmenlerle öğrencilerin durumları hakkında bilgi alışverişinde bulunulur. Belirli periyotlarla öğrencilerin durumları hakkında tüm öğretmenlerle toplantılar yapılarak öğrencilerin sorunlarına çözüm bulunur. Rehberlik planı dahilindeki temel konularda öğretmenlere bilgilendirme sunumları yapılır veya yazılı yayınlar hazırlanır.

Ayrıca sınıf rehber öğretmenlerimiz belirli periyotlarla öğrencinin akademik durumu hakkında velilerle bilgi alışverişinde bulunmaktadırlar.

Özel Yavuzlar Ortaokulu öğrencilerin kişisel gelişimlerini izleyip değerlendirmek için sınavlar yapar.
Bu sınavlar:

 1. Konu kavrama
 2. Pratik soru çözme
 3. Bildiklerini değerlendirmek için uygulanan sınavlardır.

Sınavlar klasik türde, açık uçlu soru şeklinde ve test niteliğinde olacak şekilde düzenlenir. Bu sınavlarla öğrencilerin LGS sistemini özümsemesi ve potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymaları hedeflenmektedir.

Öğrencilerimize belirli aralıklarla LGS sistemine uygun deneme sınavları yapılmaktadır. Bu deneme sınavları Ölçme Değerlendirme Birimimiz tarafından değerlendirilip ihtiyaç halinde konu tekrarları, soru çözümleri planlanmaktadır.

Okul programımızın önemli bir parçasını Orta Öğretim Programlarına Geçiş Sistemine Hazırlık oluşturmaktadır. Bu program öğrencilerimizin herhangi bir kurs ya da özel derse ihtiyaç duymadan, hedefledikleri liselere yerleşebilmeleri için tasarlanmıştır. LGS’ye hazırlık için, sınav içeriği, sınav taktikleri, zaman yönetimi, meslek tanıtımı, lise tanıtımları, tercihler, vb. konularda, rehberlik ve ölçme değerlendirme uzmanları tarafından. 5. Sınıftan 8. Sınıfa kadar bir bütünlük içinde uygulanan programda yetiştirilirler.

placeholder

Okulumuzda hafta içi 15:20-17:00 ve cumartesi günleri 09:00-13:00 saatleri arasında etüt programı uygulanmaktadır. Bu etütlerde öğrencilerle işlenen konuları pekiştirme çalışmaları yapılır. Öğrencilerin ödevlerini yapmalarına rehberlik edilir ve ihtiyaç halinde konu tekrarları yapılır. Konu tekrarı, konu kavrama ve test teknikleriyle işlenen konular hafızaya kazınmaya çalışılır. Etüt saatlerinde öğrencilerin talepleri doğrultusunda eğitimle ilgili tüm eksikler giderilir.

İsteyen öğrencilerimiz okula servis araçlarıyle veya özel araçlarıyla gelip giderler. Servis taşıtları trafikte izlenecektir. (Uydu servis takip sistemi ile servislerimizin hangi güzergâhta olduğu her an görülebilir) Servis taşıtlarımız,  güvenlik yönergeleri çerçevesinde titizlikle yönetilir ve sık sık denetlenir.

Ücretlendirmeler öğrencilerin bulundukları adresler baz alınarak hesap edilir. Belediye ücret politikasına uyulur.

 

Öğretmen Görüşme Saatleri
Lütfen öğretmen ismini giriniz, biz de öğretmenlerimizin ders yoğunluğuna göre size geri dönüş yapalım.
fav
Lütfen görüşme saatlerini sorun;
Ortaokul