Ortaokul

Yavuzlar Eğitim Kurumlarının markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim felsefemiz, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde başarıya odaklıdır. Eğitim programımız, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarının (bilişsel, sosyal, duyuşsal, psikomotor ve dil) geliştirilmesini sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz, ders başarısı ve LGS’ye hazırlık için herhangi bir kurs ya da ek çalışmaya, programa ihtiyaç duymazlar.

Eğitim programımız sarmal bir yapıda olup her ders ve konu, birbiri ile ilişkilendirilmektedir. Konular arası geçişlerde tekrarlar, soru örnekleri ve testler çözülerek hatırlatmalar yapılmakta, dolayısıyla, öğrenme kolaylaşıp unutma zorlaşmaktadır. Küçük adımlar, etkin katılım, bireysel hız, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene ilkeleri, eğitim programımızın temelinde yer almaktadır. Yaşları gereği öğrencilerimizin gelişimlerini tamamlayabilecek, vücut aktivitelerini dinginleştirecek etkinlikler yaparak, okuma, anlama ve kavramaya hazır hale getirdikten sonra derslerin işlenişine geçilir.

  • Eğitimin temeli yapıcı ve yaratıcı disiplin içinde eğitim vermek, bilgi akışı ve kullanımını sağlamak, temel prensibimizdir.
  • Sınıflarımız en fazla 15 kişiliktir.
  • Öğrencilerimizin takibi, okul yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışma servisi uzmanları, ölçme ve değerlendirme servisi yetkilileri ve öğretmenlerimiz tarafından yapılır. Bu takipler sonucundan öğrencilerin gelişim düzeyleri hakkında veliler bilgilendirilir.
  • Bulunduğu öğretim programının ilerisinde veya gerisinde olan öğrencilerimiz için ilave çalışmalar yapılır.
   Eğitim programımız içerisinde bilime, sanata ve spora eşit oranlarda yer verilir.
  • Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olarak derslerimizin, sınıfa bağımlı kalmadan, dersin gerektirdiği mekânlarda yapılması hedeflenmiştir.
  • Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş olan öğretim programları uygulanır.
  • Bu programlara ilaveten öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak çeşitli seçmeli derslere yer verilmektedir (yabancı dil, spor, sanat, bilim, kültürel ve sosyal içerikli dersler.)
   Uyguladığımız program temel bilgiler eşliğinde, temel disiplinlere dayalı sarmal bir yapıyla öğrencilerimizi en iyi liselere girmesini sağlar,
   Öğrencilerimize, okullar açılmadan önceki hafta, okulu tanıma, eğitime hazırlık çalışması yapılır. Bu program öğrencinin yeni gireceği sınıfa ve arkadaşlarına adapte olması için kullanılır. Hazırlık programında, müfredat sırasına göre konular işlenmeye başlanılır, tanıtılır, dersler sevdirilmeye çalışılır.
  • 8. sınıflar için hazırlık programları 1.dinlenme döneminde, on beş günlük yarıyıl tatilinde, 2. dinlenme döneminde LGS konuları tekrarlanır.
   Her sınıf ve düzeyde öğrencinin başarı grafikleri çıkartılır ve öğrenme düzeylerinde kopukluk olanlar ek geliştirme programlarına alınırlar.
   Özel Yavuzlar Ortaokulunda ihtiyaç duyacağınız eğitimle ilgili her konuda, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden yararlanılır.

Image 2023-09-28 at 11.49.01
Image 2023-09-28 at 11.48.3