İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Yavuzlar Eğitim Kurumları’nın hizmet kalitesi ve başarısının belirleyici öğesi nitelikli işgücüdür. Tüm çalışanlarımızın kişisel gelişimlerinin sağlanması ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması kurum gelişimi açısından büyük önem taşır. Bu nedenle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini tanımalarına yardımcı olacak gelişim alanları belirlenir, uygun eğitim programları ile desteklenerek “sürekli gelişimi” hedefleyen bir yaklaşım sergilenir.

Yavuzlar Eğitim Kurumları’nın insan kaynakları profili aşağıdaki başlıklar altında ele alınmaktadır.

  • Öğrenci – Veli Odaklıdır. Hizmetlerin gerçekleştirilmesi öğrenci/veli istek ve beklentileri üzerinde odaklanır.
  • Kuruma bağlıdır. Kurumun menfaatini gözetir.
  • Kurumun başarısı ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi konusunda isteklidir.
  • Uzmandır. Nitelikli projelerin üretilmesi ve gerçekleştirilmesi konusunda bilgi, beceri ve deneyime sahiptir.
  • Amaç ve hedefler doğrultusunda etkin, uyumlu ekip çalışmasına yatkındır.
  • Esnektir. Teknolojik gelişmelere ve yeni iş yapış tarzlarına hızlı uyum gösterir.
  • Kişisel özgüvene sahip ve gelişmeye açıktır.
  • İnisiyatif kullanma yeteneği ve sorumluluk duygusuna sahiptir.